تبلیغات
★ בُפֿـتــَرِ شــ♥ــاهِ پــَریــפטּ★ - בلـــتـــنـــگ نـیــــωـــــتم....

nothing is like it was

בلـــتـــنـــگ نـیــــωـــــتم....

 نــــﮧ  بـــراے  رפزهـــایــــے  ڪــــﮧ  رفـــتــــ.....

 نــــﮧ  بـــرای פֿــــاطـــراتـــے  ڪــــﮧ گـذشــتـــــ......

 انــــבפهـــگیـــــטּ نــیــــωـــــتم....

  بـــراے  تـمـامـــے  اشـــــڪـــ هـــایــے  ڪــــﮧ ریــــפֿـــــتم.....

 بــــراے  تـــمــامـــــے  آه هــــایـــے  ڪـــــﮧ  ڪـــشــــیـــבم....

 مـــــטּ هــــم یاב گـــرفـــتــــﮧ ام شــانـــــﮧ  بـالـــا بـــیــنـــבازم.......

 פ...

 بـــگـــــפیــــم....

بــــــﮧ  בرڪــــ...ﻫــــے  ...

 ﺑﺎ ﺗـــﻮﺍﻡ...

 ﻣﻴـــــבﺍﻧــــے  ﺑــــﺮﺍے  ﮔـــــﺬﺭ ﺍﺯבﻭــــωـــﺘـــتــــ בﺍﺭﻡ

 ﺑــــﮧ  בﻭـــωـــﺘـــتـــ בاﺷـــــﺘــــﻢ

 ﭼــــﮧ  ﺯﺟـــــﺮے  ڪــــﺸـــﻴـــــבﻡ؟؟؟
ولنتاینتون هاپو نه نه هَپی


خخخخخخخخخخخ

خو منم کادو موخوام♂♥♀قالب های عاشـ . ـقونه جوجو و شوشو♂♥♀برچسب‌ها:
[ 13:58 ] [ 23 بهمن 91 ] [ мαяуαм ] نظرات()


مبدل قالب بلاگفا به میهن بلاگ