تبلیغات
★ בُפֿـتــَرِ شــ♥ــاهِ پــَریــפטּ★ - کــــــــــــــــآش میــــــــشـב

nothing is like it was

کــــــــــــــــآش میــــــــشـב


آבمــ ــ ــ


گــــــآهـــے...


به اندازه ے نـیــآز، بمیـــــرב

 

بعـב بلنـב شــــــوב


آهستــــه آهستــــــــه


خــــــــآک هایش رآ بتکــــــــآنـב


گرבھآیش بمآنـב


اگــــــــر בلش خوآست،


برگرבב به زنـــــــــבـگـے.


בلش نخوآست،


بخوآبــــــــــــــــב تا


  ابـــــــــــــــــــــــב


برچسب‌ها:
[ 22:16 ] [ 19 دی 91 ] [ мαяуαм ] نظرات()


مبدل قالب بلاگفا به میهن بلاگ