تبلیغات
★ בُפֿـتــَرِ شــ♥ــاهِ پــَریــפטּ★ - تو چه میفهمی...

nothing is like it wasباران کـه میبـارد...... دلـم بـرایت تنـگ تـر می شـود..... راه می افـتم ... بـدون ِ چـتـر ...

من بـغض می کنـم ....آسمـان گـریـه .


****


تو ، چہ مے فہمے ! حال و روز ڪسے را ڪہ، בیگر هیچ نگاهےבلش را نمےلرزانــב .. ؟

 ****


تمام "امن یجیب" های دلم را گره زده ام به کلماتت و روانــه ی آسمان کرده ام من مطمئنم

خدا تــــــو را برای دلم نگــه میدارد...

****


کـآش تــوےِ ایــטּ جـآده یـﮧ تـآبـلــو نَصــبــ میڪـردטּ وآسـﮧ دِـلخُــوشــیمــ…!!

“” تـــــ ـــو “” دو ڪیلــومِــــتر…!

 ****


غرورم را به راحتی به دست نیاورده ام که هر وقت دلت خواست خردش کنی…!!!

غرور من اگر بشکند… با تکه هایش شاهرگ زندگی تو را نیز خواهد زد…

 ****

بیا یڪ شب جاهایماלּـ را   عوضــــ  ڪنیــم مـלּـ  معشوقــﮧ  مـےشومــــ و تو

عاشــــق  باشــــ مـלּـ  خیانــت  مـےڪنــم و تــو  فراموش   ڪـלּـ ωــختــــﮧ نــﮧ؟ !

 ****

 کـاش بعـضــے وَقتـا کـ ه بـُریـدـے

 یـ ه نَـفـر میـومَد دسـتـت ُ مـےگـرفـت

 گـریـ ه هـاتُ پـاک مـےکـَرد

 بهـت مـےگـُفـت:

 بـُلند شـو بریـم گـوش اونـے ُ کـ ه اشکـت ُ در آورده بـِکـشیـم

 مگـ ه کـسـے ج ـرأت دارـه اشـک دُخ ـتـرم ُ در بیـــاره

 صـاف و بـے مـنـت...

 مـثـل ِ بچ ـگـیـام ..!

**** فـَریبـــ سکوتمـــ را نـخـور

 تنهـــا بـَراے ثــانیـــﮧاے בعـوتتـــ مے کنـمــ

 مهمــاטּ چشمــ هایمـــ بـاشے

 بیــا و ببیـטּ

 چـﮧ غـوغــایے بـﮧ پـا کــرבهـ اے בر مَـטּ ...


برچسب‌ها:
[ 13:02 ] [ 6 آبان 91 ] [ мαяуαм ] نظرات()


مبدل قالب بلاگفا به میهن بلاگ